Skip to main content

Optagelse af
telefonsamtale

Touch Call Recording er en komplet tjeneste til optagelse af telefonsamtaler, som inkluderer lagring og samtaleadministration. Tjenesten optager samtaler fra både fast- og mobilnet og desuden fra anden digital kommunikation.

Om Touch

Vores komplette tjeneste til optagelse af telefonsamtaler byder på al den funktionalitet, der er nødvendig til effektiv og brugervenlig service. Tjenesten sikrer, at virksomheder opfylder eksterne juridiske krav samt interne behov og retningslinjer. Fortrolighedskrav og politikker, som er regulerede ved GDPR samt finanstilsynets krav og retningslinjer, der så igen er taget højde for I MiFID II, ligger til grund for den forhåndenværende funktionalitet og brug af tjenesten. Touch er den førende leverandør af optagelsestjenester for telefonsamtaler I Norden.

Touch Call Recording funktionaliteten bruges også til at kvalitetssikre kundedialogen samt til uddannelse, udvikling og instruktion af ansatte. En kontinuerlig opfølgning af dialogen med kunder visualiserer og tydeliggør de forskellige dele af samtaleforløbet.

Touch har lang tids erfaring med krævende kunder inden for forskellige brancher. Med fokus på brugervenlighed og smidig tjenestelevering gør Touch Call Recording det let at være kunde og bruger.

Optagelse. Sikre. Lagre. Beskytte.

Touch tjenesten til optagelse af telefonsamtaler bruges af kunder inden for forskellige brancher

Touch understøtter optagelse af virksomhedens forskellige kanaler, hvilket indebærer, at al kundedialog behandles med et og samme værktøj – hvad enten man kommunikerer via mobiltelefon, fasttelefon, Skype, Bloomberg, chat eller andet. Vi understøtter I dag mere end 35 forskellige kommunikationskanaler og kan nemt tilføje flere.

Sikkerhed er et absolut krav og gælder grundlæggende for hele Touch platformen. Vi har en omfattende certificering, som udføres med regelmæssige revisioner.

Ved enkel og smidig adgang til samtlige samtaler og andre digitale kanaler via vores Web-Portal sikrer vi, at der tages hånd om brugervenligheden.

Et bredt spektrum af funktioner sikrer også, at tjenesten kan skræddersys efter dine unikke behov.

Mifid 2 og Mifir

Formålet med EU’s direktiv og forordning om værdipapirmarkedet er at øge transparensen, forbedre investorbeskyttelsen og styrke tilliden til de europæiske værdipapirmarkeder. Reglerne omfatter alle virksomheder, som er aktive inden for handel med værdipapirer. EU’s direktiv og forordning om værdipapirmarkedet, Mifid 2 og Mifir, trådte I Kraft den 3. januar 2018.

GDPR (Persondataforordningen)

Persondataforordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gælder I hele EU og tjener til at etablere et standardiseret og ligeligt niveau for beskyttelsen af persondata, så at den frie strøm af data inden for Europa ikke hindres. Meget I persondataforordningen ligner de regler, som fandtes I loven om persondata. Forordningen trådte I Kraft I EU den 25. maj 2018. Den erstattede det tidligere databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) fra 1995. Touch Call Recording understøtter GDPR.

Explore Touch Call Recording

Explore
Touch Call Recording

Achieving GDPR compliance with your Genesys Cloud contact centre solution with Touch

Genesys Cloud has become a popular choice for businesses as their contact centre – and has also evolved to become a centralised engagement hub that spans the entire omnichannel customer journey. For businesses that leverage Genesys Cloud, Touch Call Recording Service is widely used as the integrated recording solution to meet all GDPR requirements and to meet compliance obligations.

Empowering Mobile Operators: Delivering compliance recording services with Touch Call Recording Service

Touch Call Recording Service provides mobile operators with a differentiated service offer for B2B subscribers that can help to monetise new revenue streams and enhance subscriber experience and retention.

Sign up today with touch call recording service

Get started with Touch Call Recording Service

Start recording in minutes, not months. Need something specific? Get in touch.
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

Touch is
Eco-lighthouse
certified

Touch Call Recording was recently awarded 'eco-lighthouse' certification, Norway's most widely used certification scheme for enterprises seeking to document their environmental efforts and demonstrate social responsibility.
Eco-lighthouse logo